Algemene Ledenvergadering

Op 15 mei 2017 wordt organiseert het bestuur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2017. Tijdens deze vergadering staan het gevoerde en te voeren beleid centraal. Onder andere de financiële situatie van de club, een terugblik op het afgelopen seizoen en een blik op het huidige seizoen staan op de agenda.

De Algemene Ledenvergadering 2017 begint om 19.30 uur en vindt plaats in onze kantine. Voor de Algemene Ledenvergadering, d.d. 15 mei 2017, ontvangen alle leden, ouders van leden en vrienden van de club nog een officiële uitnodiging met als bijlagen de agenda voor de vergadering en de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2016.